Детальна інформація про разову спеціалізовану вчену раду

Ця сторінка містить необхідну інформацію про захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії згідно з вимогами Порядку присудження ступеня доктора філософії.

phd-stamp
phd-stamp

Сокур Назар Володимирович. "Альфа-розпад 212Po та пошук надважкого елементу сиборгію".

Науковий керівник: Третяк Володимир Ілліч, канд. фіз.-мат. наук, старший наук. співробітник відділу фізики лептонів

Висновок ІЯД НАН України про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

 • Галузь науки: 10 - Природничі науки
 • Спеціальність: 104 - Фізика та астрономія
 • ID спецради в НАЗЯВО: 4559
 • Дані про утворення спецради: 26 грудня 2023 р., наказ директора ІЯД НАН України від 26.12.2023 р. №184-к
 • Оприлюднення інформації про спецраду: Повідомлення про утворення разової ради
 • Дата-час захисту: 05.03.2024 р. - 15:00
 • Склад разової спеціалізованої вченої ради:
  Голова:Саврасов Андрій Миколайович
  доктор фізико-математичних наук (спеціальність 01.04.16 – Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій), провідний науковий співробітник відділу структури ядра Інституту ядерних досліджень НАН України.
  Рецензент:Улещенко Володимир Васильович
  кандидат фізико-математичних наук (спеціальність 01.04.16 – Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій), старший науковий співробітник відділу фізики важких іонів Інституту ядерних досліджень НАН України.
  Рецензія
  Рецензент:Кирищук Володимир Іванович
  кандидат фізико-математичних наук (спеціальність 01.04.16 – Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій), старший науковий співробітник Навчальний центр з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу Інституту ядерних досліджень НАН України.
  Рецензія
  Офіційний опонент:Каденко Ігор Миколайович
  доктор фізико-математичних наук (спеціальність 01.04.16 – Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій), завідувач кафедри ядерної фізики та високих енергій фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  Відгук офіційного опонента
  Офіційний опонент:Маслюк Володимир Трохимович
  доктор фізико-математичних наук (спеціальність 01.04.10 – Фізика напівпровідників і діелектриків), завідувач відділу фотоядерних процесів Інституту електронної фізики НАН України (м. Ужгород).
  Відгук офіційного опонента
 • Рішення разової ради: Рішення про присудження ступеня доктора філософії від 05.03.2024
 • Набрання чинності рішенням: Наказ від 21.03.2024 р. № 54-к
 • Диплом доктора філософії: Н24 № 001958 від 21.03.2024 р.
 • Відеозапис захисту: