Детальна інформація про разову спеціалізовану вчену раду

Ця сторінка містить необхідну інформацію про захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії згідно з вимогами Порядку присудження ступеня доктора філософії.

phd-stamp
phd-stamp

Зарицький Микола Миколайович. "Монте-Карло моделювання для експериментів з пошуку подвійного бета-розпаду".

Науковий керівник: Даневич Федір Анатолійович, доктор фіз.-мат. наук, професор, в.о. головного наук. співробітника відділу фізики лептонів

Висновок ІЯД НАН України про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

 • Галузь науки: 10 - Природничі науки
 • Спеціальність: 104 - Фізика та астрономія
 • ID спецради в НАЗЯВО: 4112
 • Дані про утворення спецради: 21 грудня 2023 р., наказ директора ІЯД НАН України від 21.12.2023 р. №183-к
 • Оприлюднення інформації про спецраду: Повідомлення про утворення разової ради
 • Дата-час захисту: 20.02.2024 р. - 11:00
 • Склад разової спеціалізованої вченої ради:
  Голова:Понкратенко Олег Анатолійович
  доктор фізико-математичних наук (спеціальність 01.04.16 – Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій), завідувач відділу фізики важких іонів Інституту ядерних досліджень НАН України.
  Рецензент:Желтоножський Віктор Олександрович
  доктор фізико-математичних наук (спеціальність 01.04.16 – Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій), провідний науковий співробітник відділу структури ядра Інституту ядерних досліджень НАН України.
  Рецензія
  Рецензент:Хоменков Володимир Петрович
  кандидат фізико-математичних наук (спеціальність 01.04.16 – Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій), старший науковий співробітник відділу структури ядра Інституту ядерних досліджень НАН України.
  Рецензія
  Офіційний опонент:Оніщук Юрій Миколайович
  кандидат фізико-математичних наук (спеціальність 01.04.16 – Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій), доцент кафедри ядерної фізики та високих енергій фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  Відгук офіційного опонента
  Офіційний опонент:Парлаг Олег Олександрович
  кандидат фізико-математичних наук (спеціальність 01.04.16 – Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій), старший науковий співробітник відділу фотоядерних процесів Інституту електронної фізики НАН України (м. Ужгород).
  Відгук офіційного опонента
 • Рішення разової ради: Рішення про присудження ступеня доктора філософії від 20.02.2024
 • Набрання чинності рішенням: Наказ від 11.03.2024 р. № 46-к
 • Диплом доктора філософії: Н24 № 001711 від 14.03.2024 р.
 • Відеозапис захисту: